• Español
  • Français
  • Português
  • English
  • Polski
  • English
Zadzwoń do nas na: (+34) 914 91 29 31

Polityka prywatności

FOLDECO DEVELOPMENT S.L., właściciel strony https://foldeco.com/ (odtąd "witryna") gwarantuje ochronę wszystkich danych osobowych podanych przez użytkownika na stronie internetowej. Zgodnie z postanowieniami ustawy organicznej 15/1999, z 13 grudnia, ochrony danych osobowych, a także przepisów i rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zgodnie z postanowieniami poprzedniego akapitu informujemy, że:

a) Zgodnie z przepisami ustawy organicznej 15/1999, 13 grudnia, ochrony danych osobowych i RD 1720/2007 z 21 grudnia informujemy, że wypełniając ten formularz, wyrażasz zgodę express, a także wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika na stronie internetowej, do których są włączone i są traktowane w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych stworzonym w tym celu i utrzymywanym w ramach odpowiedzialności FOLDECO DEVELOPMENT SL, z CIF B86502739.

b) Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie twoich danych? • Tożsamość: FOLDECO DEVELOPMENT S.L• Siedziba: Avenida Galileo Galilei nr 12 28906 - Getafe (Madryt)• CIF: B86502739• Telefon: 914912931• E-mail: administracion@foldeco.com

c) W jakim celu gromadzone są dane? Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?  - Relacja handlowa z klientem. Czas konserwacji będzie konieczny do leczenia. Kontrakty i faktury odpowiednio pięć i dziesięć lat.- Analiza, zarządzanie i rozwiązywanie zapytań (formularz kontaktowy). Czas ochrony będzie obowiązywać przez cały czas leczenia w celu zarządzania konsultacjami.- Zbieranie i automatyczne przetwarzanie danych osobowych w wyniku przeglądania stron internetowych (poniżej można zobaczyć zasady dotyczące plików cookie).

d) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych? Legitymacja za zgodą zainteresowanej strony. Podane dane osobowe opierają się na wyraźnej, bezpłatnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgodzie.Przy realizacji umów o świadczenie usług lub komercjalizację produktów za pośrednictwem sieci, legitymizacja wynika z wykonania wspomnianej umowy. Podobnie będzie uzasadnione zainteresowanie tymi przypadkami, w których zainteresowana strona jest już klientem osoby odpowiedzialnej za zapobieganie oszustwom oraz w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych zostały przyjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, nieuprawnionemu dostępowi lub manipulacji, zgodnie z postanowieniami dekretu królewskiego 1720/2007, 21 grudniaFOLDECO DEVELOPMENT S.L zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji, do których ma dostęp.

e) FOLDECO DEV. S.L. Użytkownik zgadza się, że te dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody użytkowników. Świadczenie niektórych usług może jednak wymagać przekazania danych krajom trzecim lub podmiotom w celu zarządzania infrastrukturą lub świadczenia usług, takich jak zarządzanie biuletynami elektronicznymi. W takich przypadkach zagwarantowane jest zakwaterowanie w krajach Unii Europejskiej (a zatem zgodność z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) lub które są objęte umową o ochronie prywatności UE-USA, zatwierdzoną przez Europejski Komitet ds. Ochrony Danych. (sprawdź informacje tutaj: https://www.privacyshield.gov/list). W każdym przypadku przekazanie tych danych będzie oznaczać użycie wykraczające poza zgodę wyrażoną w celach i warunkach określonych w niniejszej polityce prywatności.

f) Jeśli przekazujesz nam dane osobowe innych osób bez wskazania tego faktu, FOLDECO DEVELOPMENT S.L robi to za wyraźną zgodą i uprzednio poinformowano o punktach zawartych w niniejszym punkcie. W ten sam sposób poinformuj nas o wszelkich zmianach, które mogą wystąpić w dostarczonych danych. FOLDECO DEVELOPMENT S.L., nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie danych osób trzecich, które nie wyraziły zgody lub nie znają treści tej klauzuli, będąc odpowiedzialnym za osobę, która przekazuje takie dane FOLDECO DEVELOPMENT S.L.

g) W przypadku braku dostarczenia wymaganych danych, usługi strony internetowej mogą nie być dostępne w całości. Jeśli wymagane informacje nie zostaną podane w formularzu kontaktowym (imię i nazwisko, adres e-mail, temat i wiadomość), żądane usługi nie mogą zostać przeprowadzone w sposób zadowalający. Odmowa zaakceptowania polityki dotyczącej plików cookie może oznaczać utratę funkcjonalności witryny. h) Użytkownik potwierdza, że ​​jest w wieku powyżej 14 lat i że w związku z tym posiada zdolność prawną niezbędną do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i to wszystko, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Prywatność i)           Użytkownik ma zawsze możliwość korzystania z praw dostępu, poprawiania, anulowania i sprzeciwu wobec swoich danych osobowych poprzez wysłanie komunikatu skierowanego do właściciela strony internetowej na adres e-mail administracion@foldeco.com

j) Zainteresowana strona ma prawo do otrzymywania danych osobowych, które jej dotyczą, które przekazał administratorowi danych, w ustrukturyzowanym formacie, o powszechnym użyciu i możliwej do odczytania przez maszynę oraz ma prawo przekazać te dane innemu podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie bez przeszkód. administratora danych, któremu dane zostały przekazane

k) W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą wystąpić o ograniczenie przetwarzania ich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać tylko w celu wykonania lub obrony roszczeń l) W przypadku, gdy zgoda została przyznana na określony cel, ma ona prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność leczenia na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ll) Zainteresowane strony mogą złożyć wniosek do właściwego organu kontroli ochrony danych, jeżeli nie uzyskały one satysfakcji z wykonywania swoich praw. m) Wyraźna zgoda wyrażona podczas wypełniania formularza kontaktowego obejmuje również: 

·       FOLDECO DEVELOPMENT S.L. zastrzega sobie prawo do zatrudniania stron trzecich w zakresie traktowania i zarządzania kwestiami o zasięgu legislacyjnym w ogóle, aw szczególności w odniesieniu do ochrony danych. We wszystkich tych przypadkach FOLDECO DEVELOPMENT S.L zobowiązuje zleceniobiorcę i / lub prywatnego specjalistę oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie przekazywanymi danymi osobowymi do podpisania dokumentu poufności danych osobowych w celu zapewnienia prywatności tych informacji.

·       Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych na żądanie właściwego organu administracyjnego lub nakazu sądowego.

·       zastrzega sobie prawo do podwykonawstwa pracowników w celu świadczenia różnego rodzaju usług w celu dogodnego rozwoju i organizacji firmy FOLDECO DEVELOPMENT S.L.

 

Użytkownik upoważnia do przetwarzania danych osobowych przekazywanych do - zastrzega sobie prawo do podwykonawstwa pracowników w zakresie świadczenia usług różnego rodzaju w celu dogodnego rozwoju i organizacji firmy FOLDECO DEVELOPMENT S.L. w warunkach ustalonych w niniejszym punkcie.

Foldeco Dev. S.L.

Avda. Galileo Galilei núm. 12
28906 - Getafe (Madryt) - HISZPANIA

ŚLEDŹ NAS:

FOLDECO DEVELOPMENT S.L within the framework of the Export Initiation Program of ICEX, has had the support of ICEX and with the co-financing of the European FEDER fund. The purpose of this support is to contribute to the international development of the company and its environment